Krožno gospodarstvo

ZBIRANJE ODPADNE FOLIJE

Projekt za zbiranje, odvoz ter pošiljanje v reciklažo odpadne folije za povijanje bal sofinanciran s strani LAS Zasavje

Lokacije zbirnih mest

Lokacije zbirnih mest ter termini v “Projektu za zbiranje, odvoz ter pošiljanje v reciklažo odpadne folije za povijanje bal sofinanciran s strani LAS Zasavje”

Sistem krožnega gospodarstva

Eden izmed največjih izzivov za vsakega kmeta, je  kaj narediti z odpadno folijo za povijanje bal sena, zlasti, ker folija ne spada med komunalne odpadke in mora za njo poskrbeti kmet sam. Težavo je potrebno rešiti, saj se takšni odpadki pogosto puščajo na prepovedanih odlagališčih ali se jih sežiga , kar  negativno vpliva na okolje. Rešitev je v krožnem gospodarstvu!  Naše podjetje GlobalConsult d.o.o je bilo uspešno kot nosilec »Projekta za zbiranje, odvoz ter pošiljanje v reciklažo odpadne folije za povijanje bal”, ki je sofinanciran s strani LAS Zasavje. Partnerja v projektu sta podjetje CEROZ d.o.o. in Društvo kmečkih žena in deklet iz podeželja Izlake.

Z mesecem decembrom 2022 bomo v Zasavju (Zagorje ob Savi, Trbovlje, Litija, Hrastnik, Radeče, Sevnica, Celje) vzpostavili model zbiranja, odvoza in pošiljanja v reciklažo folije za povijanje bal s ciljem olajšati organizacijo kmetom in zmanjšati negativne posledice na okolje. Samo na ta način se življenjska doba izdelkov podaljšuje, zmanjšuje se količina odpadkov ter se omili negativen vpliv na okolje. Namen projekta je postavitev sistema krožnega gospodarstva za folijo za povijanje bal sena v Zasavju in naslednje leto za celotno Slovenijo.

 

POMEMBNO : Na zbirna mesta se lahko pripelje SAMO čista LLDPE folija brez balirnih mrež, brez lesa ali drugih nečistoč!

1705952937656_2-1

Naši partnerji